• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Kluczowe kompetencje

Nasz zespół to grupa odpowiedzialnych, kompetentnych i innowacyjnych pracowników. Wspólnie realizujemy kompleksowe projekty na całym świecie. Stale ulepszamy nasze kluczowe kompetencje, do których należą:

  • planowanie i projektowanie zintegrowanych systemów sterowania przepływem materiału, automatyzacji urządzeń specjalistycznych do transportu bliskiego (handling) ładunku drobnicowego i materiału sypkiego
  • inżynieria, projektowanie konstrukcji, studium wykonalności i analiza ryzyka
  • projektowanie i wykonanie prototypów oraz modeli doświadczalnych
  • kierowanie projektem i budową, montaż i uruchomienie, asysta przy produkcji i szkolenia pracowników
  • serwis (części zapasowe, diagnoza urządzeń i inspekcja, konserwacja zapobiegawcza, naprawy na miejscu, renowacja i modernizacja starych urządzeń

Wyszukiwarka

VQE Award

Award