• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Polityka jakości i działania proekologicznego

 • systematyczne polepszanie
 • realizacja wymagań i oczekiwań klienta
 • z powodu małego doświadczenia w wykonaniu, wybieramy najlepszych dostawców, których regularnie sprawdzamy
 • osiągnięcie wysokiego stopnia standaryzacji, polepszanie zdolności rozbudowy urządzeń
 • ulepszanie akceptacji rynkowej
 • zabezpieczenie wizerunku firmy
 • zysk przez handel gospodarczy
 • utrzymanie istnienia przedsiębiorstwa
 • zapobieganie i redukcja zanieczyszczenia środowiska
 • ochrona zasobów
 • ograniczenie wpływu na środowisko
 • przestrzeganie wszystkich istotnych wymogów prawnych, realizacja wewnętrznych wytycznych i innych postulatów (np. uwzgledniając zakaz stosowanie zakazanych substancji)
 • opracowanie urządzeń przyjaznych dla środowiska i użycie przyjaznego dla środowiska procesu produkcji
 • wysoka zdolnośc do recyklingu urządzenia i wykonanie na długi okres eksploatacji
 • promowanie wsród pracowników świadomości ekologicznej, komunikacji wewnetrznej i zewnetrznej (uwzgledniając firmy zewnętrzne) informowanie opinii publicznej i pracowników

Certyfikaty

 • Certyfikat ISO9001
 • Certyfikat ISO14001
 • Certyfikat VDA6.4

Zobowiązanie

Dążenie do jakości totalnej jest nowym wymiarem, który obejmuje cały obszar przedsiębiorstwa i stał się zadaniem dla zarządzania. Zarządzanie jakością jest interdyscyplinarnym zadaniem kluczowym i w dużym stopniu wpływa na wynik przedsiębiorstwa.

Stawiamy na wysokie wymagania, zaostrzoną odpowiedzialność za produkty i zapotrzebowanie na wysoką skuteczność systemu zarządzania we wszystkich obszarach przemysłu samochodowego, u producenta samochodów tak samo jak i u dostawców środków produkcji. Z tego powodu zdecydowaliśmy się wprowadzić w naszej całej firmie sformalizowany system zarządzania, który spełnia wymogii norm DIN EN ISO 9001 i VDA 6.4. W roku 1996 odbyła się pierwsza certyfikacja DIN EN ISO 9001.

Nasz system zarządzania, który uwzględnia ISO 9001, VDA 6.4 i ISO 14001 jest udokumentowany. Kierownictwo zobowiązuje się wykonywać politykę jakości i działania proekologicznego, jak i ustalonych celów. Niniejszym wszyscy pracownicy SFI Group przyczyniają się do poprawy zarządzania systemem.

Wyszukiwarka

VQE Award

Award