• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Elektrotechnika

ElektrotechnikaSFI Group rozwija, konstruuje i instaluje całe systemy sterowania. Systemy są dopasowane do indywidualnych wymagań, w których priorytetem jest elastyczność i przejrzystość wszystkich procesów automatyzacyjnych.

W zależności od zadania systemy sterowania mogą być dostarczane do wszystkich fabryk łacznie z systemem diagnostycznym. Do oferty naszej firmy należy również sterowanie zarządzania danymi i interfejs dialogu do komputera głównego.

Inżyniera elektryczna

Plany elektryczne dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta wykonujemy na naszym systemie CAE Systemen Eplan 5.70/P8, Ruplan i Sigraph. Wykonanie programów jak i wizualizacja są dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Budowa szaf rozdzielczych

Sami budujemy szafy rozdzielcze, więc także możemy przygotować i dostarczyć urządzenia według ustalonego terminu. Przebudowa szaf rozdzielczych na miejscu u Klienta nie jest dla nas żadnym problemem.

Instalacja i wyposażenie

Instalacja urządzeń elektrycznych jest przeprowadzona przez nasz personel (kierownika) i personel z zewnątrz bezpośrednio u Klienta.

Uruchomienie i szkolenie

Uruchomienie urządzenia jest przeprowadzane przez nasz personel i oddane do produkcji. Na życzenie klienta przeprowadzamy szkolenie załogi dostosowane do materiałów szkoleniowych.

Wyszukiwarka

VQE Award

Award